• Факторинг Україна. Факторинг Київ. Факторинг Харків. Факторинг Дніпропетровськ. Факторинг Львів. Факторинг Кривий Ріг. Факторинг Одеса

 • Повернути проблемний депозит

 • Погасити проблемний кредит

 • 14 років на ринку факторингу

 • Факторинг це зручний фінансовий інструмент для розвитку Вашого бізнесу

 • Фінансування Вашої виробничо-торговельної діяльності

 • Збільшення обсягу продажів, конкурентні відстрочки платежу

 • Поповнення оборотних коштів Вашого підприємства

 • Міжнародний факторинг

 • Експортний факторинг для українських експортерів

 • Імпортний факторинг для українських імпортерів

 • Фінансування експортно-імпортних поставок

 • Міжнародний факторинг

 • Міжнародні стандарти факторингового обслуговування

Внутрішній факторинг

Види факторингу

Основні види факторингу

 • Факторинг з регресом.
 • Факторинг з регресом і з заставою.
 • Факторинг без регресу.

Факторинг с регресом.

Являє собою фінансування Клієнта під відступлення ним права грошової вимоги до третьої особи (боржника). У разі невиконання третьою особою (боржником) зобов’язань за контрактом у встановлений термін, Фактор має право повернути право грошової вимоги Клієнту з наступним відшкодуванням Клієнтом суми фінансування і комісії за факторингове обслуговування.

Цей вид факторингу застосовується для проведення масових операцій після накопичення необхідної початкової статистики.

Факторинг з регресом і з заставою.

Являє собою факторингове фінансування з регресом. Також Клієнт надає заставне забезпечення для покриття суми наданого фінансування.
Застосовується на етапі накопичення статистики та відпрацювання (перевірки) платіжної дисципліни контрагентів клієнта, а також фінансування клієнтів з високим ступенем ризику.

Факторинг без регресу.

Являє собою фінансування Клієнта при відступленні ним права грошової вимоги до третьої особи (боржника). У разі невиконання третьою особою (боржником) зобов’язань за контрактом у встановлений термін, Фактор не має права повернути право грошової вимоги Клієнту.

Факторинг без регресу застосовується в налагоджених схемах для перевірених та стабільних клієнтів та їх VIP контрагентів. Являється самоціллю проведення всіх попередніх варіантів факторингу.