• Факторинг Україна. Факторинг Київ. Факторинг Харків. Факторинг Дніпропетровськ. Факторинг Львів. Факторинг Кривий Ріг. Факторинг Одеса

 • Повернути проблемний депозит

 • Погасити проблемний кредит

 • 14 років на ринку факторингу

 • Факторинг це зручний фінансовий інструмент для розвитку Вашого бізнесу

 • Фінансування Вашої виробничо-торговельної діяльності

 • Збільшення обсягу продажів, конкурентні відстрочки платежу

 • Поповнення оборотних коштів Вашого підприємства

 • Міжнародний факторинг

 • Експортний факторинг для українських експортерів

 • Імпортний факторинг для українських імпортерів

 • Фінансування експортно-імпортних поставок

 • Міжнародний факторинг

 • Міжнародні стандарти факторингового обслуговування

Внутрішній факторинг

Теорія факторингу

Факторинг - інструмент додаткового поповнення оборотних коштів.

Факторинг (від англ. factor - Посередник) - це різновид торгово-комісійної операції, поєднаної з кредитуванням оборотного капіталу Клієнта. В його основі лежить купівля Фактором рахунків-фактур Клієнта на певних умовах.
Сучасний факторинг - це комплекс фінансових послуг, які надаються Клієнту фактором в обмін на уступку дебіторської заборгованості. Факторинг включає в себе страхування кредитних ризиків, фінансування поставок товарів, облік стану дебіторської заборгованості і регулярне надання відповідних звітів Клієнту, а також контроль своєчасності оплати і роботу з Дебіторами.

Схема внутрішнього факторингу

Факторинг – це інструмент розвитку Вашого бізнесу, який працює за наведеною схемою:

1. Ви постачаєте товар з відстрочкою платежу
2. Ви передаєте нам документи, які підтверджують поставку товару
3. Ви отримуєте від нас фінансування (до 90% від суми поставки)
4. Ваш покупець здійснює нам оплату за доставлену продукцію
5. Ви отримуєте від нас залишок коштів (від 10% від суми поставки) та оплачуєте наші послуги

Факторинг - це фінансова операція при участі Фактора та Клієнта: одна сторона (Фактор) надає послуги факторингу за плату, а друга сторона (Клієнт) відступає Фактору своє право грошової вимоги до третьої сторони (Боржника).
Між Клієнтом та Боржником повинен бути підписаний договір купівлі-продажу на умовах відстрочення платежу. Між ТОВ "Арма Факторинг" і Клієнтом підписується договір факторингу, згідно з яким Клієнт передає право вимоги дебіторської заборгованості Боржника Фактору.
У свою чергу Фактор зобов’язується здійснити платіж (аванс) до 90% від суми поставки після надання Клієнтом документів, які підтверджують факт поставки товару, а частину, що залишилася (від 10% суми поставки) - після отримання всієї суми заборгованості за поставлений товар від Боржника.
Фактор може також надавати виключно послуги адміністрування дебіторської заборгованості без фінансування.
Факторинг – це інструмент для розвитку Вашого бізнесу, успішно використовуваний в країнах Європи, Азії та Америки, діє за схемою, коли предметом уступки може бути тільки грошова вимога про передачу коштів на оплату поставлених товарів або виконаних робіт/послуг. Це суттєво відрізняє факторинг від цесії, за допомогою якої може бути передано будь-яке право кредитора.

Додаткові переваги факторингу

1. Розширення частки Вашої компанії на ринку. Отримавши від ТОВ "Арма Факторинг" необхідні оборотні кошти, у Вас з’являється можливість збільшити обсяги продажів.

2. Отримання додаткового прибутку. Поповнення оборотних коштів і збільшення обсягу продажів відповідно буде сприяти збільшенню прибутку.

3. Доступність і прозорість процедури. На відміну від банківського кредитування, факторинг – це фінансова операція, яка не вимагає заставного забезпечення, а також відкриття додаткового поточного рахунку і переказу оборотів.

4. Нові конкурентні переваги. Ви отримуєте можливість надавати Покупцям конкурентні відстрочки платежу, підтримуючи при цьому необхідний асортимент товарів на складі завдяки додатковим оборотним коштам.

5. Подолання проблеми касових розривів. Індивідуальний графік проведення операцій по фінансуванню дозволяє отримувати кошти в будь-який момент після відвантаження товару. Факторинг – це, в першу чергу, інструмент поповнення оборотних коштів. Фінансування, що надається, збільшується в міру зростання продажів, при цьому у Вас залишається можливість використання кредитних лімітів у Вашому банку.

6. Поліпшення фінансових показників. Факторинг без регресу дає змогу істотно поліпшити Ваші фінансові показники за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.