• Факторинг Україна. Факторинг Київ. Факторинг Харків. Факторинг Дніпропетровськ. Факторинг Львів. Факторинг Кривий Ріг. Факторинг Одеса

 • Повернути проблемний депозит

 • Погасити проблемний кредит

 • 14 років на ринку факторингу

 • Факторинг це зручний фінансовий інструмент для розвитку Вашого бізнесу

 • Фінансування Вашої виробничо-торговельної діяльності

 • Збільшення обсягу продажів, конкурентні відстрочки платежу

 • Поповнення оборотних коштів Вашого підприємства

 • Міжнародний факторинг

 • Експортний факторинг для українських експортерів

 • Імпортний факторинг для українських імпортерів

 • Фінансування експортно-імпортних поставок

 • Міжнародний факторинг

 • Міжнародні стандарти факторингового обслуговування

Міжнародний Факторинг FCI

Імпортний Факторинг FCI

Фінансова компанія "Арма Факторинг" рада запропонувати Вам можливість використання сучасного інструменту з управління дебіторською заборгованістю при проведенні торгових операцій із зарубіжними партнерами - міжнародний факторинг.

Будучи членом FCI (Factors Chain International) - міжнародної організації факторів - ми активно розвиваємо нові форми міжнародного факторингу.
Факторинг називається міжнародним, якщо постачальник і його клієнт - резиденти різних держав. При обслуговуванні таких поставок використовується двофакторна схема, при якій відбувається розподіл обов’язків між двома факторинговими компаніями: факторингова компанія в країні продавця бере на себе фінансування експортера, а факторингова компанія в країні покупця бере на себе кредитні ризики і проводить інкасацію дебіторської заборгованості.
Використання факторингу в міжнародній торгівлі може бути досить вигідним у випадках, коли торгівля здійснюється між країнами з істотними економічними, правовими та, особливо, мовними відмінностями.

Схема роботи при міжнародному факторингу

1. Поставка товару з відстрочкою платежу.
2. Відступлення права грошової вимоги Експорт-Фактору.
3. Надання фінансування до 90% від суми поставки.
4. Відступлення права грошової вимоги Експорт-Фактором Імпорт-Фактору.
5. Інкасація Імпорт-Фактором дебіторської заборгованості.
6. Перерахування інкасованої дебіторської заборгованості Імпорт-Фактором Експорт-Фактору.
7. Оплата послуг Експорт-Фактора Клієнтом.
8. Виплата Експорт-Фактором фінансування Клієнту від 10% від суми поставки.

Імпортний факторинг від ТОВ "Арма Факторинг"

Схема імпортного факторингу, запропонована ТОВ «Арма Факторинг», дозволяє зарубіжному експортеру протягом короткого періоду отримати авансовий платіж, що дає йому можливість уникнути утворення касових розривів, а також фінансових ризиків, пов’язаних з роботою на умовах відстрочки платежу: ризиків ліквідності і неплатоспроможності покупців. Таким чином, умови відстрочки платежу перестають грати для експортера ключову роль при розгляді умов контракту.

Переваги імпортного факторингу при міжнародній торгівлі.

1. Даний механізм дозволяє українському імпортеру отримати від своїх іноземних контрагентів значну відстрочку платежу навіть при відсутності довгострокової співпраці, а також сприяє встановленню більш довірливих відносин між українськими та іноземними компаніями.
2. Беручи до уваги сьогоднішні вимоги законодавства до Імпортерів, наша компанія пропонує своїм Клієнтам просту і зручну схему співпраці за імпортним факторингом.