• Факторинг Україна. Факторинг Київ. Факторинг Харків. Факторинг Дніпропетровськ. Факторинг Львів. Факторинг Кривий Ріг. Факторинг Одеса

 • Повернути проблемний депозит

 • Погасити проблемний кредит

 • 14 років на ринку факторингу

 • Факторинг це зручний фінансовий інструмент для розвитку Вашого бізнесу

 • Фінансування Вашої виробничо-торговельної діяльності

 • Збільшення обсягу продажів, конкурентні відстрочки платежу

 • Поповнення оборотних коштів Вашого підприємства

 • Міжнародний факторинг

 • Експортний факторинг для українських експортерів

 • Імпортний факторинг для українських імпортерів

 • Фінансування експортно-імпортних поставок

 • Міжнародний факторинг

 • Міжнародні стандарти факторингового обслуговування

Міжнародний Факторинг FCI

Експортний факторинг FCI

Фінансова компанія "Арма Факторинг" рада запропонувати Вам можливість використання сучасного інструменту з управління дебіторською заборгованістю при проведенні торгових операцій із зарубіжними партнерами - міжнародний факторинг.

Будучи членом FCI (Factors Chain International) - міжнародної організації факторів - ми активно розвиваємо нові форми міжнародного факторингу.

Факторинг називається міжнародним, якщо постачальник та його клієнт - резиденти різних держав. При обслуговуванні таких поставок використовується двофакторна схема, при якій відбувається розподіл обов’язків між двома факторинговими компаніями: факторингова компанія в країні продавця бере на себе фінансування експортера, а факторингова компанія в країні покупця бере на себе кредитні ризики і здійснює інкасацію дебіторської заборгованості.
Використання факторингу в міжнародній торгівлі може бути досить вигідним у випадках, коли торгівля здійснюється між країнами з істотними економічними, правовими та, особливо, мовними відмінностями.

Схема роботи при міжнародному факторингу

1. Поставка товару з відстрочкою платежу.
2. Відступлення права грошової вимоги Експорт-Фактору.
3. Надання фінансування до 90% від суми поставки.
4. Відступлення права грошової вимоги Експорт-Фактором Імпорт-Фактору.
5. Інкасація Імпорт-Фактором дебіторської заборгованості.
6. Перерахування інкасованої дебіторської заборгованості Імпорт-Фактором Експорт-Фактору.
7. Оплата послуг Експорт-Фактора Клієнтом.
8. Виплата Експорт-Фактором фінансування Клієнту від 10% від суми поставки.

Експортний факторинг від ТОВ "Арма Факторинг"

Експортний факторинг – це один з найбільш ефективних і простих фінансових механізмів, що дозволяє компаніям вирішувати більшу частину проблем, пов’язаних із здійсненням експортних поставок.

Переваги експортного факторингу при міжнародній торгівлі.

1. Отримуючи від ТОВ "Арма Факторинг" фінансування до 90% від вартості поставки відразу після відвантаження товару, експортер може надати імпортерам конкурентні відстрочки платежу згідно контрактів, не виводячи при цьому власні кошти з обороту.
2. ТОВ "Арма Факторинг" бере на себе перевірку кредитоспроможності іноземних покупців і покриває цілий ряд фінансових ризиків в т.ч. ризик неплатоспроможності, ризик несвоєчасного платежу, гарантуючи повернення всіх коштів.
3. ТОВ "Арма Факторинг" приймає на себе відповідальність за моніторинг стану дебіторської заборгованості, що значно скорочує час і витрати постачальника.